DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.psychoedukacyjnie.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot, przeglądający Stronę
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest
  Psycholog Małgorzata Dębska
  ul. Vivaldiego 78/11
  52-129 Wrocław
  e-mail: psycholog.mdebska@gmail.com
  Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.
  Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe za pomocą dostępnych na stronie formularzy:
 • formularza do dodania komentarza,
 • formularza kontaktowego.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz gwarantuje zachowanie danych osobowych w poufności. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w:

 • RODO
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Komentarze
Użytkownik, który chce dodać komentarz na stronie, musi wypełnić formularz dodawania komentarza i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dodać komentarz.
Dane, przekazane w formularzu dodawania komentarza, wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca z dodania komentarza.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że Użytkownik zawnioskuje o usunięcie komentarza. Usunięcie komentarza spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy danych strony.
Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane, przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia, kontaktując się na adres psycholog.mdebska@gmail.com.

Formularz kontaktowy
Użytkownik, który chce przesłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy, musi podać swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wysłać zapytanie.
Dane, przekazane w formularzu kontaktowym, przetwarzane będą w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca z zainicjowania kontaktu.


PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić jej jak najlepsze funkcjonowanie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system Strony.
Strona używa plików cookies do formularza dodawania komentarza. Jeśli Użytkownik doda na Stronie komentarz, będzie mógł wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych.
Jeśli Użytkownik nie blokuje w swojej przeglądarce ciasteczek, oznacza to, że wyraża zgodę na:

 • zapisywanie plików cookies na urządzeniu, z którego przegląda Stronę,
 • dostęp do plików cookies i korzystanie z nich przez Stronę.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony.

Cookies podmiotów trzecich
Strona korzysta z narzędzi, dostarczanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich:

 • Google Analitycs – narzędzie, dostarczane przez Google LLC, służące do śledzenia aktywności Użytkowników na Stronie, które Strona wykorzystuje do tworzenia statystyk i analizy w celu optymalizacji Strony i treści, dostępnych na Stronie.
 • narzędzia społecznościowe – wtyczki, udostępnione przez serwisy społecznościowe Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, które Strona wykorzystuje w celu marketingowym (promowanie Strony).
 • Gravatar – usługa, dostarczana przez Automattic Inc., służąca do powiązania adresu e-mail Użytkownika, dodającego komentarz na Stronie, z avatarem (zdjęciem profilowym) zarejestrowanym w usłudze. Strona wykorzystuje usługę do personalizacji komentarzy Użytkowników za pomocą avatara.

Wszystkie podmioty, którym powierzone zostaje przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.


LOGI SERWERA

Korzystanie ze Strony wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde wysłane zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi przechowywane są na serwerze i zawierają m. in.: adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Dane, zapisane w logach serwera, nie są w żaden sposób skojarzone z konkretnymi podmiotami, korzystającymi ze Strony. Logi serwera są elementem administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


PRAWA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego .

Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z Administratorem danych pod adresem psycholog.mdebska@gmail.com.